Regulamin sklepu.

KSIĘGARNIA Z NOWYMI i UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI
 
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego podrecznikimykcyk.edu.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy podrecznikimykcyk.edu.pl  dostępny pod adresem www.podrecznikimykcyk.edu.pl, prowadzony jest przez firmę: MYKCYK Rutkowski Michał, z siedzibą w Warszawie przy al.Reymonta 17/13, 01-840 Warszawa. Numer NIP: 118-170-13-55, REGON: 140456496 (dalej zwany Sprzedawca).
 
Regulamin zakupów w sklepie PODRECZNIKIMYKCYK.edu.pl

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep podrecznikimykcyk.edu.pl prowadzi sprzedaż podręczników używanych, nowych podręczników i nowych zeszytów ćwiczeń poprzez sklep internetowy pod adresem www.podrecznikimykcyk.edu.pl oraz w księgarni stacjonarnej mieszczącej się w:

 Warszawie w Centrum Handlowym LAND przy ul.Wałbrzyskiej 11 lok.171A

Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na stronie www.podrecznikimykcyk.edu.pl  przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

PRODUKTY

1. Towary oferowane w sklepie, czyli: podręczniki używane są oznaczone jako "stan bardzo dobry", a podręczniki i zeszyty ćwiczeń oznaczone jako "nowy"fabrycznie nowe.
2. Prezentowane zdjęcia mają charakter podglądowy.
3. Oferta zawarta na stronie www.podrecznikimykcyk.edu.pl  nie odzwierciedla stanów magazynowych.

ZAMAWIANIE

 Klient ma 2 możliwości złożenia zamówienia:
a) Z rejestracją- Klient przy składaniu pierwszego zamówienia podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail), a przy kolejnych zakupach posługuje się loginem i hasłem podanym podczas rejestracji.
b) Bez rejestracji- Klient za każdym razem przy dokonywaniu zakupów musi podawać swoje dane.
1. Klient wybiera tytuł podręcznika z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.podrecznikimykcyk.edu.pl
i składa zamówienie w sklepie internetowym.
2. Wysyłane przez Księgarnię podręczniki  są najnowszymi wydaniami i są aktualne.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Klienta lub w przypadku wybranej płatności przelewem, wpłynięcie należnej kwoty na konto Sprzedawcy. W przypadku braku takiego potwierdzenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysyłania podręczników.
4. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.
5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
6.O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Pracownik - sklepu internetowego podrecznikimykcyk.edu.pl- obsługujący dane zamówienie, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu podręczników przed wysłaniem przesyłki do Klienta.
8. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną pod nr telefonu 535-109-101. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
9. Zamówienie będzie anulowane jeśli:
- nie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni kalendarzowych, od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówień z wybraną formą płatności "za pobraniem"),
- pieniądze nie wpłyną na nasze konto w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówień z wybraną formą płatności "przedpłata").

CZAS REALIZACJI I FORMA DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. Klient informowany jest o zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas potrzebny na dostarczenie zamówienia do Klienta.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5-7 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Pracowników Księgarni (średni czas oczekiwania na przesyłkę 4-5 dni). UWAGA!!! W OKRESIE OD 15 SIERPNIA DO 15 WRZEŚNIA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU W ZWIĄZKU Z GORĄCYM OKRESEM PODRĘCZNIKOWYM I NIEDOSTĘPNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH TYTUŁÓW W HURTOWNIACH.!!!!
W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

4. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka kurierska - paczka kurierska dociera do Klienta przeważnie na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki.
b) Poczta Polska - paczka pocztowa priorytetowa dociera do Klienta przeważnie w ciągu 1 - 4 dni roboczych od dnia jej nadania.
c) Odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu Warszawa ul. Wałbrzyska 11 Centrum Handlowe Land lok.171A 1 piętro
5. Sprzedawca nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Kupującego.


CENY
1. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu.
Podane ceny towarów są w złotych polskich i nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
2. Do każdego zamówienia jest wystawiany rachunek, na życzenie faktura VAT (trzeba podać dane firmy)
3. Ceny produktów w sklepie internetowym są takie same w sklepie stacjonarnym.

FORMY PŁATNOŚCI

 Płatności za zamówiony towar Klient może dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów:
a)  za pobraniem - płacąc osobiście gotówką przy odbiorze w księgarni, kurierowi  
b)  przelewem bankowym na konto sklepu:

MYKCYK Rutkowski Michał
Al.Reymonta 17/13
01-840 Warszawa

Nr. konta bankowego
mBank

16 1140 2004 0000 3402 7477 7890

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.
2. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
3. Do odsyłanej przesyłki prosimy dołączyć xero otrzymanego dowodu zakupu i podać numer zamówienia. Zwrot kwoty nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego po uwzględnieniu reklamacji w terminie 10 dni.

4. Sprzedawca akceptuje tylko wymianę podręczników w następujących przypadkach:

A) Pomyłka tytułu podręcznika (niezgodność z zamówieniem) z winy pracownika obsługującego zamówienie. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne kontakt telefoniczny pod numerem 535-109-101 lub e-mail: info@podrecznikimykcyk.edu.pl i przesłanie Pocztą Polską złego podręcznika. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz podaniem numeru zamówienia.
B) Pomyłka tytułu podręcznika z winy Klienta. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 535-109-101 lub e-mail: info@podrecznikimykcyk.edu.pl Pracownik zaproponuje wymianę na prawidłowe podręczniki. Po uzgodnieniu i sprawdzeniu dostępności tytułów proszę o przesłanie Pocztą Polską złego podręcznika. Sprzedawca nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji pokrywa Klient. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz podaniem numeru zamówienia.
        
5. Ustalenie postępowania w przypadku wymiany lub zwrotu odbywa się indywidualnie z Konsumentem.

6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych podreczniki.edu.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
2. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli, prezentowane są w sklepie internetowym podrecznikimykcyk.edu.pl wyłącznie w celach informacyjnych.

SKUP PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

1.   Całoroczny  Skup odbywa się w godzinach otwarcia Punktu skupu, w Warszawie ul.Wałbrzyska 11 Centrum Handlowe LAND 1 piętro paw.171a
2.    Ceny skupu są negocjowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Księgarnia antykwariat MYKCYK zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Konsumenta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Konsumenta zamówienia.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

DANE KONTAKTOWE

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

MYKCYK Rutkowski Michał
CENTRUM HANDLOWE LAND (przy stacji Metro SŁUŻEW) 
ul.Wałbrzyska 11, I piętro lok.171a
02-739  Warszawa
e-mail: 
info@podrecznikimykcyk.edu.pl
tel.: 535-109-101 w godz. 10.00 – 18.00 (pon.-pt.).