Kupując w Naszym sklepie podręczniki używane oszczędzasz nawet 50% wartości nowych podręczników

W koszyku 0 0,00 zł

Regulamin sklepu

KSIĘGARNIA Z UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI
 
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego podrecznikimykcyk.edu.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy podrecznikimykcyk.edu.pl  dostępny pod adresem www.podrecznikimykcyk.edu.pl, prowadzony jest przez firmę: MYKCYK Rutkowski Michał, z siedzibą w Warszawie przy al.Reymonta 17/13, 01-840 Warszawa. Numer NIP: 118-170-13-55, REGON: 140456496 (dalej zwany Sprzedawca).
 
Regulamin zakupów w sklepie PODRECZNIKIMYKCYK.edu.pl

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep podrecznikimykcyk.edu.pl prowadzi sprzedaż podręczników używanych, nowych podręczników i nowych zeszytów ćwiczeń poprzez sklep internetowy pod adresem www.podrecznikimykcyk.edu.pl oraz w księgarni stacjonarnej mieszczącej się w:

 Warszawie w Galeri Metro Al.KEN93 lok 11 02-777

Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień na stronie www.podrecznikimykcyk.edu.pl  przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

PRODUKTY

1. Towary oferowane w sklepie, czyli: podręczniki używane są oznaczone jako "stan bardzo dobry", a podręczniki i zeszyty ćwiczeń oznaczone jako "nowy"fabrycznie nowe.
2. Prezentowane zdjęcia mają charakter podglądowy.
3. Oferta zawarta na stronie www.podrecznikimykcyk.edu.pl  nie odzwierciedla stanów magazynowych.

ZAMAWIANIE

 Klient ma 2 możliwości złożenia zamówienia:
a) Z rejestracją- Klient przy składaniu pierwszego zamówienia podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail), a przy kolejnych zakupach posługuje się loginem i hasłem podanym podczas rejestracji.
b) Bez rejestracji- Klient za każdym razem przy dokonywaniu zakupów musi podawać swoje dane.
1. Klient wybiera tytuł podręcznika z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.podrecznikimykcyk.edu.pl
i składa zamówienie w sklepie internetowym.
2. Wysyłane przez Księgarnię podręczniki  są najnowszymi wydaniami i są aktualne.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Klienta lub w przypadku wybranej płatności przelewem, wpłynięcie należnej kwoty na konto Sprzedawcy. W przypadku braku takiego potwierdzenia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysyłania podręczników.
4. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.
5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
6. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Pracownik - sklepu internetowego podrecznikimykcyk.edu.pl- obsługujący dane zamówienie, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu podręczników przed wysłaniem przesyłki do Klienta.
8. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną pod nr telefonu 535-109-101. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
9. Zamówienie będzie anulowane jeśli:
- nie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni kalendarzowych, od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówień z wybraną formą płatności "za pobraniem"),
- pieniądze nie wpłyną na nasze konto w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówień z wybraną formą płatności "przedpłata").

CZAS REALIZACJI I FORMA DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. Klient informowany jest o zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas potrzebny na dostarczenie zamówienia do Klienta.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5-7 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia przez Pracowników Księgarni (średni czas oczekiwania na przesyłkę 4-5 dni). UWAGA!!! W OKRESIE OD 15 SIERPNIA DO 15 WRZEŚNIA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU W ZWIĄZKU Z GORĄCYM OKRESEM PODRĘCZNIKOWYM I NIEDOSTĘPNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH TYTUŁÓW W HURTOWNIACH.!!!!
W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

4. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka kurierska - paczka kurierska dociera do Klienta przeważnie na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki.
b) Odbiór osobisty po uprzednim uzgodnieniu terminu Warszawa al. KEN 93 lok 11 parter przy metrze Stokłosy
5. Sprzedawca nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Kupującego.


CENY
1. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu.
Podane ceny towarów są w złotych polskich i nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
2. Do każdego zamówienia jest wystawiany rachunek, na życzenie faktura VAT (trzeba podać dane firmy)
3. Ceny produktów w sklepie internetowym MOGĄ się róznić w sklepie stacjonarnym.

FORMY PŁATNOŚCI

 Płatności za zamówiony towar Klient może dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów:
a)  za pobraniem - płacąc osobiście gotówką przy odbiorze w księgarni lub kurierowi
b)  przelewem bankowym poprzez Przelewy24
lub na konto sklepu:

MYKCYK Rutkowski Michał
Al.Reymonta 17/13
01-840 Warszawa

Nr. konta bankowego
mBank

16 1140 2004 0000 3402 7477 7890

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.
2. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
3. Do odsyłanej przesyłki prosimy dołączyć xero otrzymanego dowodu zakupu i podać numer zamówienia. Zwrot kwoty nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego po uwzględnieniu reklamacji w terminie 10 dni.

4. Sprzedawca akceptuje tylko wymianę podręczników w następujących przypadkach:

A) Pomyłka tytułu podręcznika (niezgodność z zamówieniem) z winy pracownika obsługującego zamówienie. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne kontakt telefoniczny pod numerem 535-109-101 lub e-mail: info@podrecznikimykcyk.edu.pl i przesłanie Pocztą Polską złego podręcznika. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz podaniem numeru zamówienia.
B) Pomyłka tytułu podręcznika z winy Klienta. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 535-109-101 lub e-mail: info@podrecznikimykcyk.edu.pl Pracownik zaproponuje wymianę na prawidłowe podręczniki. Po uzgodnieniu i sprawdzeniu dostępności tytułów proszę o przesłanie Pocztą Polską złego podręcznika. Sprzedawca nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji pokrywa Klient. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz podaniem numeru zamówienia.         
5. Ustalenie postępowania w przypadku wymiany lub zwrotu odbywa się indywidualnie z Konsumentem.
6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych podreczniki.edu.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
2. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli, prezentowane są w sklepie internetowym podrecznikimykcyk.edu.pl wyłącznie w celach informacyjnych.

SKUP PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

1. Całoroczny  skup odbywa się w godzinach otwarcia Punktu skupu, w Warszawie
 na Ursynowie Al.KEN 93 lok.11 Galeria Metro tuż przy metrze Stokłosy
2. Ceny skupu są negocjowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Księgarnia antykwariat MYKCYK zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Konsumenta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Konsumenta zamówienia.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚĆ

Ochrona informacji prywatnych dotyczących użytkowników naszego Sklepu jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, abyście Państwo mogli czuć się bezpiecznie, poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej “RODO”).

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MYKCYK Rutkowski Michał z siedzibą pod adresem ul.Reymonta 17/13 01-840 Warszawa

Pytania lub uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres: info@podrecznikimykcyk.edu.pl lub telefonicznie 535-109-101

Jakie dane osobowe zbieramy ?

Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu
* numer konta bankowego
* ustawienia konta na portalu

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Dodatkowo każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail w wiąże się z wykorzystaniem podanych wówczas danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub reklamację.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

RODO pozwala nam przetwarzać Pani/Pana dane:

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu obsługi transakcji/umówdokonywanych za pośrednictwem założonego na www.podrecznikimykcyk.edu.pl konta, oraz w celu prowadzenia i obsługi przez Administratora konta

- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i zgoda na prowadzenie konta przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i a RODO)

W celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),

W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności pORTALU dla klientów (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

W celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail czy list - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

W celach marketingowych polegających na przedstawieniu oferty Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana Twoich danych osobowych ?

Celem jest zawarcie i realizacja umowy. Dane gromadzone podczas rejestracji są wykorzystane także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postępowań reklamacyjnych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Kto będzie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych ?

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli nasi współpracownicy w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji i wykonania umowy (np. księgowość, kurier). Dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji, a podmiot ten zobowiązuje się nie wykorzystywać danych Klientów w żaden inny sposób niż realizacja płatności. Dostęp do danych ma także wsparcie techniczne naszego portalu.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych dalej nieodpłatnie, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ?

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wynosi tyle, ile potrzeba czasu na wykonywanie zawartej umowy, przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie umów kupna-sprzedaży), chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

Dane uzyskane w związku z założeniem konta na Portalu przetwarzane są przez okres prowadzenia konta przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania tej usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

Czy można nie podawać danych osobowych ?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Jakie są Pani/Pana prawa ?

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić należy napisać na adres info@podrecznikimykcyk.edu.pl art. 6 ust. 1 lit f RODO. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania?

Ma Pani/Pan prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały przetwarzania, ponieważ na przykład:

  1. ma Pani/Pan niezakończone postępowanie reklamacyjne,

  2. ma Pani/Pan nierealizowane zamówienie,

  3. musimy spełnić wymogi księgowe i podatkowe,

  4. istnieją roszczenia prawne.

Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe ?

Nasi współpracownicy zobowiązani są do poufności, a my wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, ciągle doskonaląc się w tym zakresie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Czy nasza polityka prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej polityki prywatności, bo chcemy doskonalić zasady ochrony prywatności i stosować się do przepisów prawa.

 


DANE KONTAKTOWE

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

MYKCYK Rutkowski Michał
Galeria Metro (przy stacji Metro STOKŁOSY) 
al.LEN 93 lok 11 parter
02-777  Warszawa
e-mail: 
info@podrecznikimykcyk.edu.pl
tel.: 535-109-101 w godz. 10.00 – 18.00 (pon.-pt.).

Ostatnio oglądane podręczniki